Misja: Ten kto wchodzi do Domu Opieki "Hanna" nie powinien cierpieć

z powodu pomniejszenia jego podstawowych praw do godności i intymności

oraz innych należnych mu wartości wynikających z praw człowieka i pacjenta.

Kontakt

tel./fax +48 62 591 33 11

e-mail: zpohanna@wp.pl

Adres

Dom Opieki "Hanna" Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 41a

63-400 Ostrów Wlkp.

O firmie

Historia

Dom Opieki "Hanna" Sp. z o. o. został założony w roku 2000, celem powołania Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego "Hanna" w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Konopnickiej 41a.

Właścicielem Spółki oraz Dyrektorem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego "Hanna" jest Hanna Sobolewska.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Hanna" powstał w ramach Programu Rozwoju Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych i Opiekuńczo-Leczniczych, opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Zakład otrzymał dofinansowanie z Banku Światowego na zakup sprzętu niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki długoterminowej stacjonarnej.

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy "Hanna" rozpoczął działalność w 2001 roku i świadczy usługi nieprzerwanie, najpierw w ramach kontraktu z Wielkopolską Regionalną Kasą Chorych a obecnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

Początkowo świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze były realizowane w warunkach stacjonarnych w ramach Zakładu Pielęgnacyjnego - Opiekuńczego "Hanna".

W 2004 roku rozszerzono zakres usług o Pielęgniarską Opiekę Długoterminową Domową na terenie Ostrowa Wielkopolskiego i okolic.

W 2006 roku objęto Pielęgniarską Opieką Długoterminową Domową pacjentów z Kalisza i okolic.

W 2008 roku otworzono kolejne ośrodki realizujące usługi pielęgniarskie w Jarocinie i Koninie.

W 2011 roku zwiększono obszar działalności o kolejne ośrodki w Krotoszynie, Kępnie, Ostrzeszowie i Wrześni.

Celem Domu Opieki "Hanna" Sp. z o.o. jest udzielanie kompleksowej opieki medycznej i poza medycznej chorym z upośledzeniem zdolności do samoobsługi i samoopieki, którzy nie kwalifikują się do hospitalizacji a wymagają całodobowej opieki pielęgniarskiej, kontynuacji leczenia farmakologicznego, dietetycznego i rehabilitacji.

Opiekę nad chorymi sprawuje wykwalifikowany personel medyczny, który aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności zawodowe dzięki współpracy Domu Opieki "Hanna" Sp. z o.o. z Lean Healtcare Institute Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. , mieszczącym się przy Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym "Hanna".

Rodzaj i zakres udzielania świadczeń

Dom Opieki "Hanna" Sp. z o.o. udziela świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym "Hanna" w warunkach:

 1. Stacjonarnych,
 2. Opieki domowej,
  • Uwaga!
   dla pacjentów objętych Pielęgniarską Opieką Długoterminową Domową funkcjonuje system teleporad w soboty i niedziele.
 3. Dziennego pobytu,
  • Uwaga!
   pacjenci objęci Pielęgniarską Opieką Długoterminową Domową mogą korzystać bezpłatnie, raz w miesiącu z dziennego pobytu w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym "Hanna".

Dom Opieki "Hanna" Sp. z o.o. posiada również wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Korzystają z niej pacjenci objęci Pielęgniarską Opieką Długoterminową Domową Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego "Hanna".

Kontakt

tel./fax +48 62 591 33 11

e-mail: zpohanna@wp.pl

Adres

Dom Opieki "Hanna" Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 41a

63-400 Ostrów Wlkp.

Copyright © 2013 | Profesjonalne strony WWW: Infornet.eu