Wszystko w nim było stare prócz oczu,

które miały tę samą barwę co morze i były wesołe i niezłomne

Ernest Hemingway "Stary człowiek i morze"

Kontakt

tel./fax +48 62 591 33 11

e-mail: zpohanna@wp.pl

Adres

Dom Opieki "Hanna" Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 41a

63-400 Ostrów Wlkp.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Hanna"

Pacjenci naszej placówki to chorzy przewlekle, którzy mają zakończony proces diagnozowania, leczenia i nie wymagają hospitalizacji, lecz ze względu na swój stan zdrowia, niepełnosprawność potrzebują intensywnej, całodobowej opieki pielęgniarskiej, kontynuacji leczenia farmakologicznego, dietetycznego oraz rehabilitacji.

Zakres świadczeń

 1. Świadczenia zdrowotne:
  1. pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
  2. rehabilitacyjne - aktywizacja, rehabilitacja psychiczna i ruchowa, terapia metodami fizycznymi w podstawowym zakresie,
  3. kontynuacja leczenia farmakologicznego, zabiegi terapeutyczne z zastosowaniem podstawowych leków i materiałów medycznych,
  4. konsultacje specjalistyczne,
  5. kierowanie na badania diagnostyczne (w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych i radiologicznych),
  6. organizacja terapii zajęciowej.
 2. Promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku,
 3. Wsparcie psychologiczne,
 4. Usługi związane z potrzebami bytowymi:
  1. zakwaterowanie,
  2. wyżywienie,
  3. utrzymanie czystości,
 5. Usługi wspomagające:
  1. zapewnienie możliwości kontaktu z rodziną i bliskimi,
  2. umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych.
 6. Usługi socjalno - opiekuńcze polegające na:
  1. pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
  2. zapewnieniu dostępu do różnorodnych form pomocy socjalnej- np. Dom Pomocy Społecznej,
  3. organizacji opieki domowej po zakończonym pobycie w zakładzie.

Zasady przyjęcia

 1. Przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego "Hanna" w warunkach stacjonarnych odbywa się zgodnie z listą oczekujących.
 2. Przyjęcie odbywa się po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu przyjęcia pod nr telefonu 62 591 33 11
 3. Pacjent do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego "Hanna" przyjmowany jest na podstawie następujących dokumentów:
  1. skierowania do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
  2. wywiadu pielęgniarskiego i zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza rodzinnego lub lekarza prowadzącego ze szpitala,
  3. karty oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego (skala Barthel),
  4. wniosku o przyjęcie,
  5. dokumentu stwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzającego tożsamość pacjenta,
  6. dokumentacji medycznej szpitalnej (karta leczenia szpitalnego).

Dokumenty do pobrania:

Uwaga!
Wyżej wymienione dokumenty można również pobrać w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym "Hanna" w Ostrowie Wlkp. przy ul. Konopnickiej 41a.

Podstawowy pakiet wyposażenia pacjenta/ki
obowiązujący w Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym "Hanna":

1. Środki do higieny ciała:

 • 2 gąbki do mycia ( 1jasna, 1 ciemna),
 • Mydło w płynie 500ml,
 • Chusteczki nawilżone- 2 paczki,
 • Antyperspirant lub dezodorant,
 • Balsam lub krem do pielęgnacji ciała,
 • Grzebień z przedłużonym trzonkiem,
 • Pasta do zębów i płyn do płukania jamy ustnej,
 • Kubek plastikowy,
 • Szczoteczka do zębów w etui,
 • 3 małe ręczniki,
 • 2 duże ręczniki kąpielowe,

Dla mężczyzn:

 • 10 sztuk maszynek do golenia,
 • Pianka do golenia,
 • Płyn po goleniu.

2.Ubrania:

 • 4 pary spodni dresowych,
 • 4 podkoszulki bawełniane,
 • 4 T-shirty bawełniane,
 • 4 bluzy dresowe lub swetry rozpinane,
 • 4-5 par skarpet bezuciskowych,
 • Obuwie pełne z usztywnioną piętą na płaskiej podeszwie.

Uwaga:

 1. Wszystkie ubrania i kosmetyki należy podpisać pełnym nazwiskiem i imieniem w widocznym miejscu.
 2. Ubrania należy wymieniać i uzupełniać minimum raz w tygodniu
 3. Środki do higieny ciała należy uzupełniać minimum raz w miesiącu.

Druk do pobrania:

Personel Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego "Hanna" posiada długoletnie doświadczenie w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi przewlekle. W skład zespołu wchodzą:

 • Lekarze - prowadzą systematyczną ocenę stanu zdrowia pacjentów przebywających w zakładzie. Kierują na podstawowe badania diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne.
 • Pielęgniarki stanowią wykwalifikowaną grupę zawodową z doświadczeniem w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Wykonują szereg czynności pielęgniarskich, zgodnie z ustalonym planem pielęgnowania, zapobiegając powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i upośledzenia ruchowego.
 • Fizjoterapeuci prowadzą zróżnicowaną rehabilitację, której celem jest poprawa i zachowanie dotychczasowej sprawności fizycznej poprzez dobór odpowiednich działań terapeutycznych. W związku z tym po dokładnej ocenie stanu funkcjonalnego pacjenta stosują rehabilitację indywidualną, mającą za zadanie zmniejszyć daną dysfunkcję lub zahamować jej skutki uboczne.
 • Terapeuta zajęciowy prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej - zajęcia plastyczne (arteterapia), z dziewiarstwa, krawiectwa, biblioterapii, muzykoterapii. Prowadzi również ergoterapię czyli naukę samoobsługi oraz samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego.
 • Opiekunki medyczne pomagają naszym pacjentom w zaspakajaniu podstawowych potrzeb biologicznych oraz rozwiązywaniu problemów higieniczno- opiekuńczych.
 • Logopeda prowadzi u osób z postępującymi zaburzeniami neurologicznymi związanymi z wiekiem kompleksową terapię w postaci ćwiczeń komunikacji językowej, koncentracji uwagi i pamięci, co pozwala na zachowanie sprawności umysłu, ułatwia komunikację i życie codzienne.
 • Psycholog po przeprowadzeniu diagnozy psychologicznej udziela pomocy pacjentom w radzeniu sobie ze stresem związanym z chorobą , niepełnosprawnością oraz pobytem w placówce.
 • Pracownik socjalny udziela informacji w zakresie rozwiązywania trudnych spraw życiowych i pomaga w korzystaniu z pomocy udzielanej przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe.
 • Kapelan sprawuje posługę duszpasterską poprzez udzielanie sakramentów świętych: Eucharystii, Pokuty i Pojednania, Namaszczenia Chorych oraz sprawowanie Mszy Świętej.
 • Kucharki przygotowują urozmaicone posiłki według ustalonych standardów, stosując różne diety dostosowane do potrzeb pacjenta w zależności od wieku i choroby.
 • Konserwatorki powierzchni płaskich dbają o porządek we wszystkich pomieszczeniach w zakładzie, stwarzając czyste i bezpieczne warunki pobytu pacjentów.

Kontakt

tel./fax +48 62 591 33 11

e-mail: zpohanna@wp.pl

Adres

Dom Opieki "Hanna" Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 41a

63-400 Ostrów Wlkp.

Copyright © 2013 | Profesjonalne strony WWW: Infornet.eu