Nikt na starość nie powinien być sam.

Ale to nieuniknione.

Ernest Hemingway "Stary człowiek i morze"

Kontakt

tel./fax +48 62 591 33 11

e-mail: zpohanna@wp.pl

Adres

Dom Opieki "Hanna" Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 41a

63-400 Ostrów Wlkp.

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa jest to opieka nad osobami chorymi przewlekle, niepełnosprawnymi, przebywającymi w domu, którzy nie wymagają leczenia w szpitalu, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgniarskiej, udzielanej w warunkach domowych.

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa zapewnia następujące świadczenia:

 1. pielęgnacyjne wynikające z procesu pielęgnowania,
 2. pomoc w pozyskiwaniu sprzętu, wyrobów medycznych niezbędnych do właściwej  pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu,
 3. przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością,
 4. edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny,
 5. pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
 6. teleporady - w soboty i niedziele.

Zgłoszenia do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową przyjmowane są w Biurach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej w:

 1. Ostrowie Wlkp. ul. Konopnickiej 41a, tel. kom. 797 296 972
 2. Kaliszu ul. Sukiennicza 5, tel./fax 62 767 23 52, tel. kom. 505 472 006
 3. Jarocinie ul. Wolności 4, tel./fax 62 505 25 15
 4. Koninie ul. Słowackiego 14a, tel./fax 62 226 20 12
 5. Krotoszynie ul. Piastowska 31, tel. 62 597 17 74, fax 62 597 17 73, tel. kom. 797 296 974

Zasady przyjęcia

 1. Przyjęcie do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej odbywa się zgodnie z listą oczekujących.
 2. Przyjęcie do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej odbywa na podstawie dokumentów:
  1. wniosku lekarskiego do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej,
  2. karty oceny świadczeniodawcy (ocena pacjenta w skali Barthel)
 3. Wizyty pielęgniarki opieki długoterminowej odbywają się nie mniej niż 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00 oraz w soboty, niedziele i w dni ustawowo wolne od pracy – tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Dokumenty do pobrania:

 1. wniosek lekarski do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej,
 2. karta oceny świadczeniodawcy (ocena pacjenta w skali Barthel)

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej wykonuje czynności pielęgniarskie:

 • Kroplowy wlew dożylny na pisemne zlecenie lekarskie,
 • Podawanie leków w postaci iniekcji dożylnej, domięśniowej, podskórnej na pisemne zlecenie lekarza,
 • Wykonanie opatrunków,
 • Pielęgnacja stomii, przetoki,
 • Założenie, usunięcie, wymiana, pielęgnacja cewnika na stałe u kobiet na zlecenie lekarza,
 • Toaleta przeciwodleżynowa u chorego,
 • Pielęgnacja odleżyn i odparzeń,
 • Założenie sondy żołądkowej,
 • Pielęgnacja stopy cukrzycowej lub trudno gojących się ran,
 • Pielęgnacja rurki tracheostomijnej,
 • Prowadzenie poradnictwa żywieniowego i edukacja w zakresie żywienia dietetycznego w stanach chorobowych,
 • Wykonanie lewatywy oczyszczającej lub wlewki doodbytniczej,
 • Wykonanie kompresów i okładów,
 • Założenie suchej rurki doodbytniczej,
 • Prowadzenie ćwiczeń biernych i czynnych u pacjenta leżącego w ramach kompetencji pielęgniarki,
 • Zastosowanie drenażu ułożeniowego, wykonanie inhalacji, oklepywanie pleców,
 • Gimnastyka oddechowa,
 • Pomiar podstawowych parametrów życiowych,
 • Pomiar glukozy we krwi,
 • Edukacja w zakresie dawkowania, samokontroli i samodzielnego wykonania iniekcji z insuliny przez pacjenta lub rodzinę,
 • Obserwacja i pomiar obrzęków,
 • Kontrola diurezy, prowadzenie bilansu wodnego,
 • Prowadzenie edukacji chorego i jego rodziny, poradnictwo w zakresie samoopieki w życiu z chorobą i niepełnosprawnością, nauka pielęgnacji i samoobsługi.

Rodzina pacjenta lub jego opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. (Vademecum 2012 -Narodowy Fundusz Zdrowia).

Kontakt

tel./fax +48 62 591 33 11

e-mail: zpohanna@wp.pl

Adres

Dom Opieki "Hanna" Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 41a

63-400 Ostrów Wlkp.

Copyright © 2013 | Profesjonalne strony WWW: Infornet.eu