Są w życiu rzeczy, o które warto walczyć,

a na niektóre warto poczekać.

Ernest Hemingway "Stary człowiek i morze"

Kontakt

tel./fax +48 62 591 33 11

e-mail: zpohanna@wp.pl

Adres

Dom Opieki "Hanna" Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 41a

63-400 Ostrów Wlkp.

Szkolenia

Personel medyczny Domu Opieki "Hanna" Sp. z o.o. ma obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych w ramach organizowanych szkoleń zewnątrz- i wewnątrzzakładowych.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Hanna" współpracuje w zakresie szkoleń na stałe z Lean Healtcare Institute Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp., znajdującym się w bliskim sąsiedztwie Domu Opieki.

Wspólnie organizowane są zajęcia z zakresu kształcenia podyplomowego pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów, a także opiekunów medycznych.

Kursy i specjalizacje

Kontakt

tel./fax +48 62 591 33 11

e-mail: zpohanna@wp.pl

Adres

Dom Opieki "Hanna" Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 41a

63-400 Ostrów Wlkp.

Copyright © 2013 | Profesjonalne strony WWW: Infornet.eu