Są w życiu rzeczy, o które warto walczyć,

a na niektóre warto poczekać.

Ernest Hemingway "Stary człowiek i morze"

Kontakt

tel./fax +48 62 591 33 11

e-mail: zpohanna@wp.pl

Adres

Dom Opieki Pielęgniarskiej "Hanna" Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 41a

63-400 Ostrów Wlkp.

Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej"
- przeznaczony dla pielęgniarek

Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń niezbędnych dla zapewnienia kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad przewlekle chorymi oraz niepełnosprawnymi.

Kurs trwa od 3 do 6 miesięcy.

Program nauczania obejmuje:

  • blok ogólnozawodowy - 135 godzin dydaktycznych
  • blok specjalistyczny - 180 godzin dydaktycznych

Uczestnicy kursu doskonalą także swoje umiejętności praktyczne podczas zajęć stażowych, w wymiarze - 175 godzin dydaktycznych, min. w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym "Hanna".

Szkolenie kończy się egzaminem testowym.

Warunki uczestnictwa:

  1. aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
  2. roczny staż pracy w zawodzie.

I edycja

Termin 03.10.2009r. - 11.01.2010r.
Liczba uczestników: 37 osób,
Egzamin końcowy: przystąpiło - 37 uczestników
                                    zdało - 37 osób

II edycja

Termin 07.08.2010r. - 23.01.2011r.
Liczba uczestników: 26 osób
Egzamin końcowy: przystąpiło - 26 uczestników
                                    zdało - 26 osób

III edycja

Termin: 01.10.2011r. - 31.03.2012r.
Liczba uczestników: 46 osób.
Egzamin końcowy: przystąpiło - 46 uczestników
                                    zdało - 46 osób

IV edycja - nabór

Druki do pobrania:

Kontakt

tel./fax +48 62 591 33 11

e-mail: zpohanna@wp.pl

Adres

Dom Opieki Pielęgniarskiej "Hanna" Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 41a

63-400 Ostrów Wlkp.

Copyright © 2013 | Profesjonalne strony WWW: Infornet.eu