Są w życiu rzeczy, o które warto walczyć,

a na niektóre warto poczekać.

Ernest Hemingway "Stary człowiek i morze"

Kontakt

tel./fax +48 62 591 33 11

e-mail: zpohanna@wp.pl

Adres

Dom Opieki Pielęgniarskiej "Hanna" Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 41a

63-400 Ostrów Wlkp.

Kursy specjalistyczne

1. Kurs specjalistyczny z zakresu "Leczenia ran"
    - przeznaczony dla pielęgniarek

Kurs ma na celu uzyskanie przez pielęgniarki kwalifikacji niezbędnych do sprawowania opieki nad chorym z raną odleżynową do III ° włącznie, oparzeniową, owrzodzeniową i przetoką oraz zdjęcia szwów.

Szkolenie obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne - 85 godzin dydaktycznych
  • zajęcia praktyczne - 140 godzin dydaktycznych.

Kurs kończy się egzaminem testowym.

Warunki uczestnictwa:

  1. aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
  2. trzymiesięczny staż pracy w zawodzie.

I edycja

Termin 27.02.2011r. - 20.03.2011r.
Liczba uczestników - 39 osób.
Egzamin końcowy: przystąpiło - 39 uczestników
                             zdało - 39 osób

II edycja - nabór

Druki do pobrania:

2. Kurs specjalistyczny z zakresu "Wykonania i interpretacji zapisu
    Elektrokardiograficznego" - przeznaczony dla pielęgniarek i położnych.

Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego oraz do rozpoznania cech elektrokardiograficznych stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Program nauczania obejmuje 105 godzin dydaktycznych w tym:

  • zajęć teoretycznych - 35 godzin dydaktycznych
  • zajęć praktycznych - 70 godzin dydaktycznych

Kurs kończy się egzaminem testowym.

Warunki uczestnictwa:

  1. aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

I edycja - nabór

Druki do pobrania:

Kontakt

tel./fax +48 62 591 33 11

e-mail: zpohanna@wp.pl

Adres

Dom Opieki Pielęgniarskiej "Hanna" Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 41a

63-400 Ostrów Wlkp.

Copyright © 2013 | Profesjonalne strony WWW: Infornet.eu