Są w życiu rzeczy, o które warto walczyć,

a na niektóre warto poczekać.

Ernest Hemingway "Stary człowiek i morze"

Kontakt

tel./fax +48 62 591 33 11

e-mail: zpohanna@wp.pl

Adres

Dom Opieki Pielęgniarskiej "Hanna" Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 41a

63-400 Ostrów Wlkp.

Kursy specjalizacyjne

Kurs specjalizacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej"
- przeznaczona dla pielęgniarek

Kurs ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz otrzymanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Specjalizacja trwa od 18 do 24 miesięcy.

Program nauczania obejmuje:

  • blok ogólnozawodowy - 330 godzin
  • blok specjalistyczny - 570 godzin, w tym:
    • część teoretyczna - 360 godzin
    • część praktyczna - 210 godzin

Tytuł specjalisty w dziedzinie "Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej" pielęgniarka uzyskuje po zdaniu egzaminu państwowego, przeprowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Zdrowia.

Warunki uczestnictwa:

  1. aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
  2. dwuletni staż pracy w zawodzie.

I edycja - nabór

Druki do pobrania:

Kontakt

tel./fax +48 62 591 33 11

e-mail: zpohanna@wp.pl

Adres

Dom Opieki Pielęgniarskiej "Hanna" Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 41a

63-400 Ostrów Wlkp.

Copyright © 2013 | Profesjonalne strony WWW: Infornet.eu